• 0986333960/+84982089198/0945593298
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

CÔNG NGHỆ SCAN 3D

Thiết kế ngược là quy trình thiết kế lại mẫu- mô hình vật lý cho trước thông qua số hóa bề mặt mẫu bằng thiết bị đo tọa độ, và xây dựng mô hình thiết kế từ dữ liệu số hóa.
Xem thêm...