0986 333 960
Yêu cầu báo giá

NĂNG SUẤT IN3D

NĂNG SUẤT IN3D

Năng suất in 3D

In 3D, dù ở cấp độ công nghiệp, doanh nghiệp hay cá nhân, đều mang lại nhiều lợi ích mà các phương pháp sản xuất truyền thống (hoặc tạo mẫu) thông thường không thể đem lại.

Tùy chỉnh

Quá trình in 3D cho phép tùy chỉnh - khả năng cá nhân hoá các sản phẩm theo nhu cầu và yêu cầu của từng cá nhân. Ngay cả trong cùng phòng thiết kế, bản chất của in ấn 3D có nghĩa là nhiều sản phẩm có thể được sản xuất cùng một lúc theo yêu cầu của người dùng cuối mà không tốn thêm chi phí quá trình.

Tính phức tạp

Sự xuất hiện của in ấn 3D đã làm gia tăng các sản phẩm (được thiết kế trong môi trường số), có mức độ phức tạp mà chỉ đơn giản là không thể sản xuất theo bất kỳ hình thức thể chất nào. Mặc dù các nhà thiết kế đã có được những kết quả này, nhưng nó cũng có tác động đáng kể đến các ứng dụng công nghiệp, nhờ đó các ứng dụng đang được phát triển để thực hiện các thành phần phức tạp, chứng tỏ là nhẹ hơn và mạnh hơn những người tiền nhiệm. Các ứng dụng đáng chú ý đang nổi lên trong ngành hàng không vũ trụ, nơi những vấn đề này có tầm quan trọng hàng đầu.

Công cụ cải tiến

Đối với sản xuất công nghiệp, một trong những giai đoạn tốn kém, thời gian và công lao động nhất của quá trình phát triển sản phẩm là sản xuất các công cụ. Đối với các ứng dụng khối lượng thấp đến trung bình, sản xuất in ấn công nghiệp 3D hoặc sản xuất phụ gia có thể loại bỏ nhu cầu sản xuất dụng cụ, do đó chi phí, thời gian và thời gian lao động liên quan đến nó. Đây là một đề xuất rất hấp dẫn, rằng một số lượng ngày càng tăng hoặc các nhà sản xuất đang tận dụng lợi thế. Hơn nữa, vì những lợi thế phức tạp nêu trên, các sản phẩm và các thành phần có thể được thiết kế đặc biệt để tránh các yêu cầu lắp ráp với hình học phức tạp và các tính năng phức tạp hơn nữa loại bỏ lao động và chi phí liên quan đến quá trình lắp ráp.

Thân thiện với môi trường

In 3D cũng đang nổi lên như là một công nghệ tiết kiệm năng lượng có thể mang lại hiệu quả về mặt môi trường cả về quy trình sản xuất, sử dụng đến 90% vật liệu chuẩn, và do đó tạo ra ít phế thải hơn mà còn trong suốt quá trình vận hành sản phẩm bổ sung Cuộc sống, bằng cách thiết kế nhẹ hơn và mạnh hơn mà áp đặt một dấu chân carbon giảm so với các sản phẩm truyền thống sản xuất.

Hơn nữa, in 3D mang lại hứa hẹn lớn trong việc hoàn thành một mô hình sản xuất địa phương, theo đó sản phẩm được sản xuất theo nhu cầu ở nơi cần thiết - loại bỏ hàng tồn kho khổng lồ và hậu cần không bền vững để vận chuyển lượng hàng lớn trên toàn thế giới.

3D printing, whether at an industrial, local or personal level, brings a host of benefits that traditional methods of manufacture (or prototyping) simply cannot.

Customisation

3D printing processes allow for mass customisation — the ability to personalize products according to individual needs and requirements. Even within the same build chamber, the nature of 3D printing means that numerous products can be manufactured at the same time according to the end-users requirements at no additional process cost.

Complexity

The advent of 3D printing has seen a proliferation of products (designed in digital environments), which involve levels of complexity that simply could not be produced physically in any other way. While this advantage has been taken up by designers and artists to impressive visual effect, it has also made a significant impact on industrial applications, whereby applications are being developed to materialize complex components that are proving to be both lighter and stronger than their predecessors. Notable uses are emerging in the aerospace sector where these issues are of primary importance.

Tool-less

For industrial manufacturing, one of the most cost-, time- and labour-intensive stages of the product development process is the production of the tools. For low to medium volume applications, industrial 3D printing — or additive manufacturing — can eliminate the need for tool production and, therefore, the costs, lead times and labour associated with it. This is an extremely attractive proposition, that an increasing number or manufacturers are taking advantage of. Furthermore, because of the complexity advantages stated above, products and components can be designed specifically to avoid assembly requirements with intricate geometry and complex features further eliminating the labour and costs associated with assembly processes.

Sustainable / Environmentally Friendly

3D printing is also emerging as an energy-efficient technology that can provide environmental efficiencies in terms of both the manufacturing process itself, utilising up to 90% of standard materials, and, therefore, creating less waste, but also throughout an additively manufactured product’s operating life, by way of lighter and stronger design that imposes a reduced carbon footprint compared with traditionally manufactured products.

Furthermore, 3D printing is showing great promise in terms of fulfilling a local manufacturing model, whereby products are produced on demand in the place where they are needed — eliminating huge inventories and unsustainable logistics for shipping high volumes of products around the world.

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn

Các bài viết khác

Gọi ngay
Zalo