0986 333 960
Yêu cầu báo giá

Chứng nhận ISO 17025:2017

Chứng nhận ISO 17025:2017

ISO 17025: 2017 là hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn chính cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. ISO 17025: 2017 có nhiều điểm tương đồng với ISO 9000 nhưng ISO 17025: 2017 đánh giá năng lực kỹ thuật trong các dịch vụ thử nghiệm và hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm và nó áp dụng cho các tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn.

 

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn

Các bài viết khác

Gọi ngay
Zalo