• 3dmaster 0986 333 960 |0982 089 198 | 0352999960 | 02432056116‬
  • 3dmaster cuong3dmaster@gmail.com

FDM 3D printer

Máy in 3D sợi nhựa. Khổ in > 300 x 300 x 300mm. Nhập khẩu

LC Magna

Máy in 3D resin. Khổ in 510 x 280 x 350mm. Tốc độ: 16mm/h

Máy in 3D KINGS600 Pro

Máy in 3D resin. Khổ in 600 x 600 x 400mm. Tốc độ: 15.0m/s

Máy in 3D KINGS3035 Pro

Máy in 3D resin. Khổ in 300 x 350 x 350mm. Tốc độ: 12.0m/s

Máy in 3D KINGS1700 Pro

Máy in 3D resin. Khổ in 1700 x 800 x 600mm. Tốc độ: 18.0m/s

Bể sấy mẫu sau in 3d

Bể sấy hóa cứng tăng cơ tính mẫu sau in 3D

Bể rửa mẫu sau in 3d

Bộ bể vệ sinh rửa mẫu sau in 3d

Các loại vật liệu in 3d

Nhựa, bột kim loại, giấy, gốm,...
Gọi ngay
Zalo