• 3dmaster 0986 333 960 |0982 089 198 | 0352999960 | 02432056116‬
  • 3dmaster cuong3dmaster@gmail.com

Dịch vụ Scan 3D - Đo 3D

Dịch vụ Scan 3D - Đo 3D
Scan 3D laser cầm tay, đo 3D CMM hiện đại chính xác nhất

Dịch vụ In 3D

Dịch vụ In 3D
Dịch vụ in 3D chuyên nghiệp nhanh chóng chính xác cao, với nhiều công nghệ tiên tiến hiện nay như in 3D nhựa, in 3D kim loại

Dịch vụ Cad/Cam/CNC

Dịch vụ Cad/Cam/CNC
Thiết kế, chế tạo CNC 4,5 trục tự động

Dịch vụ đào tạo công nghệ 3D

Dịch vụ đào tạo công nghệ 3D
Huấn luyện công nghệ scan 3d, in 3d, cad/cam/cae/cnc
Gọi ngay
Zalo