0986 333 960
Yêu cầu báo giá

5 LÝ DO NÊN CHỌN 3D MASTER

5 LÝ DO NÊN CHỌN 3D MASTER
5 LÝ DO NÊN CHỌN 3D MASTER

Chứng nhận ISO 17025:2017

Chứng nhận ISO 17025:2017
ISO 17025: 2017 là hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn chính cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015
ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS).

Chứng nhận trình độ 3D cấp cao

Chứng nhận trình độ 3D cấp cao
Hoàn thành các kháo đào tạo cấp cao tại chính hãng công nghệ 3D,

Chứng nhận quyền tác giả

Chứng nhận quyền tác giả
Phần mềm tra cứu 3D đồng tiền tại dự án số hóa 3D Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam,
Gọi ngay
Zalo