0986 333 960
Yêu cầu báo giá

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Creaform sử dụng tiêu chuẩn này để đảm bảo khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định.

 

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn

Các bài viết khác

Gọi ngay
Zalo