• 3dmaster 0986 333 960 |0982 089 198 | 0352999960 | 02432056116‬
  • 3dmaster cuong3dmaster@gmail.com

Geomagic Design X

Geomagic Design X là phần mềm kỹ thuật thiết kế ngược trong ngành công nghiệp với giải pháp toàn diện nhất. Kết hợp lịch sử làm việc dựa trên CAD 3D quét xử lý dữ liệu, do đó bạn có thể tạo ra dựa trên tính năng, các mô hình rắn có thể chỉnh sửa tương thích với các phần mềm CAD hiện tại của bạn.

Chi tiết liên hệ:

Website: https://3dmaster.com.vn

Hotline - Zalo - LINE - Telegram - WhatsApp - Viber - Kakaotalk: +84 982 089 198 | 0986333960

Email: cuong3dmaster@gmail.com | hung3dmaster@gmail.com | tech3dmaster@gmail.com

 

Keywords:

[3DMASTER] GIẢI PHÁP SCAN 3D | ĐO 3D | IN 3D | THIẾT KẾ 3D | DỊCH VỤ SCAN 3D | DỊCH VỤ IN 3D | DỊCH VỤ THIẾT KẾ NGƯỢC | MÁY IN 3D | MÁY SCAN 3D

Đánh giá sản phẩm
Chọn đánh giá của bạn
Gọi ngay
Zalo