• Mr Hưng 0986 333 960 / Ms Trang 0945 593 298 / Tom +84 982 089 198
  • hung3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Thiết bị điều khiển bằng suy nghĩ

  • Mã sản phẩm: Cảm biến lấy tín hiệu từ lão người

Thiết bị cho phép lấy tín hiệu từ não người và tạo ra các điều khiển như mong muốn,

 

Giá: Liên hệ
5/5 (1 vote)

Một số hình ảnh về thiết bị cho phép điều khiển bằng suy nghĩ như sau:

điều khiển bằng não

điều khiến theo suy nghĩ

Video miêu tả sản phẩm điều khiển bằng não: