0986 333 960
Yêu cầu báo giá

THUẬT NGỮ KỸ THUẬT TRONG IN 3D

THUẬT NGỮ KỸ THUẬT TRONG IN 3D

3DP 3D Printing: Công nghệ tạo mẫu nhanh 3D- in 3D

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene: Vật liệu in 3D là nhựa ABS 

AM Additive Manufacturing: Công nghiệp sản xuất phụ trợ

CAD / CAM Computer-aided design / Computer-aided manufacturing: Công nghệ thiết kế 3D và lập trình gia công cắt gọt cho máy tự động CNC với sự hỗ trợ của máy tính

CAE Computer-aided engineering: Công nghệ phân tích phần tử hữu hạn với sự hỗ trợ của máy tính

DLP Digital Light Processing: Công nghệ in 3D DLP

DMD Direct Metal Deposition: Công nghệ in 3D DMD

DMLS Direct Metal Laser Sintering: Công nghệ in 3D DMLS

EBM Electron Beam Melting: Công nghệ in 3D EMB

EVA Ethylene Vinyl Acetate

FDM Fused Deposition Modelling (Trademark of Stratasys): Công nghệ in 3D dạng phun- FDM

FFF Freeform Fabrication: Công nghệ in 3D FFF

LENS Laser Engineering Net-Shaping (Trademark of SNL, licensed to Optomec): 

LS Laser Sintering: Công nghệ in 3D LS

PLA Polylactic Acid: Loại nhựa in 3D không độc hại PLA

RE Reverse Engineering: Công nghệ thiết kế ngược

RM Rapid Manufacturing

RP Rapid Prototyping: Công nghệ tạo mẫu nhanh

RT Rapid Tooling

SL Stereolithography: Công nghệ in 3D SL

SLA Stereolithography Apparatus (Registered Trademark of 3D Systems): Công nghệ in 3D SLA

SLM Selective Laser Melting: Công nghệ in 3D SLM

SLS Selective Laser Sintering (Registered Trademark of 3D Systems): Công nghệ in 3D SLS

STL / .stl Stereo Lithograpic: 1 trong nhiều định dạng file Scan 3d và cũng là định dạng file nhập vào máy in 3D

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn

Các bài viết khác

Gọi ngay
Zalo