0986 333 960
Yêu cầu báo giá

THUẬT NGỮ KỸ THUẬT TRONG IN 3D

3DP 3D Printing: Công nghệ tạo mẫu nhanh 3D- in 3D

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene: Vật liệu in 3D là nhựa ABS 

AM Additive Manufacturing: Công nghiệp sản xuất phụ trợ

CAD / CAM Computer-aided design / Computer-aided manufacturing: Công nghệ thiết kế 3D và lập trình gia công cắt gọt cho máy tự động CNC với sự hỗ trợ của máy tính

CAE Computer-aided engineering: Công nghệ phân tích phần tử hữu hạn với sự hỗ trợ của máy tính

DLP Digital Light Processing: Công nghệ in 3D DLP

DMD Direct Metal Deposition: Công nghệ in 3D DMD

DMLS Direct Metal Laser Sintering: Công nghệ in 3D DMLS

EBM Electron Beam Melting: Công nghệ in 3D EMB

EVA Ethylene Vinyl Acetate

FDM Fused Deposition Modelling (Trademark of Stratasys): Công nghệ in 3D dạng phun- FDM

FFF Freeform Fabrication: Công nghệ in 3D FFF

LENS Laser Engineering Net-Shaping (Trademark of SNL, licensed to Optomec): 

LS Laser Sintering: Công nghệ in 3D LS

PLA Polylactic Acid: Loại nhựa in 3D không độc hại PLA

RE Reverse Engineering: Công nghệ thiết kế ngược

RM Rapid Manufacturing

RP Rapid Prototyping: Công nghệ tạo mẫu nhanh

RT Rapid Tooling

SL Stereolithography: Công nghệ in 3D SL

SLA Stereolithography Apparatus (Registered Trademark of 3D Systems): Công nghệ in 3D SLA

SLM Selective Laser Melting: Công nghệ in 3D SLM

SLS Selective Laser Sintering (Registered Trademark of 3D Systems): Công nghệ in 3D SLS

STL / .stl Stereo Lithograpic: 1 trong nhiều định dạng file Scan 3d và cũng là định dạng file nhập vào máy in 3D

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn
Gọi ngay
Zalo