• Mr Hưng 0986 333 960 / Ms Trang 0945 593 298 / Tom +84 982 089 198
  • hung3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Selfie 3D thầy giáo kinh tế Việt Nam

Chụp ảnh 3D lấy tư thế tự nhiên của người thầy, chuyên gia kinh tế Việt Nam:

Kết quả chụp ảnh 3D lấy dữ liệu chế tạo tượng nhà giáo Việt Nam

Các bài viết khác