• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Selfie 3D thầy giáo kinh tế Việt Nam

Chụp ảnh 3D lấy tư thế tự nhiên của người thầy, chuyên gia kinh tế Việt Nam:

Kết quả chụp ảnh 3D lấy dữ liệu chế tạo tượng nhà giáo Việt Nam

Các bài viết khác