• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Dịch vụ scan 3d gạch 3D

3D MASTER là công ty duy nhất tại Việt Nam cung cấp thành công giảp pháp scan 3d sắc nét các loại mẫu gạch 3D đáp ứng nhu cầu tạo dữ liệu để phay CNC trên thép
Xem thêm...