• 3dmaster 0986 333 960 |0982 089 198 | 0352999960 | 02432056116‬
  • 3dmaster cuong3dmaster@gmail.com

FDM 3D printer

Máy in 3D sợi nhựa. Khổ in > 300 x 300 x 300mm. Nhập khẩu

LC Magna

Máy in 3D resin. Khổ in 510 x 280 x 350mm. Tốc độ: 16mm/h

Máy in 3D KINGS600 Pro

Máy in 3D resin. Khổ in 600 x 600 x 400mm. Tốc độ: 15.0m/s

Máy in 3D KINGS3035 Pro

Máy in 3D resin. Khổ in 300 x 350 x 350mm. Tốc độ: 12.0m/s

Máy in 3D KINGS1700 Pro

Máy in 3D resin. Khổ in 1700 x 800 x 600mm. Tốc độ: 18.0m/s
Gọi ngay
Zalo