• 0986333960/+84982089198/0945593298
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Ý tưởng về cánh tay dành cho người khuyết tật Việt Nam,

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ in 3d ngày nay bạn có thể sở hữu mọi thực thể mô hình vật lý nhanh chóng- chính xác. Trên thế giới, công nghệ in 3d được ứng dụng rộng rãi trong ngành Bionic (sinh kỹ thuật) để tạo mẫu nhanh ra mọi cánh tay hỗ trợ người khuyết tật. Công ty TNHH 3D MASTER mong muốn tiên...
Xem thêm...