0986 333 960
Yêu cầu báo giá

Scan 3d và thiết kế ngược Moay ơ xe máy,

Scan 3d và thiết kế ngược Moay ơ xe máy,

Kết quả đám mây điểm sau khi scan 3D Moay ơ xe máy rất nét như sau:

scan 3d moay ơ đúc khuôn

quét 3d khuôn đúc moay ơ

Kết quả thiết kế ngược Moay ơ làm khuôn đúc

thiết kế 3d khuôn đúc moay ơ

KIểm tra 3d, đo 3d, Inspection Moay ơ sau khi quét 3D và thiết kế ngược:

inspection moay ơ

 

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn

Các bài viết khác

Gọi ngay
Zalo