• 3dmaster 0982 089 198 |0986 333 960 | 0352999960 | 02432056116‬
  • 3dmaster cuong3dmaster@gmail.com

Scan 3d và in 3D mẫu học cụ y tế

Số hóa 3D mọi mẫu xương, học cụ y tế phục vụ in 3D... tại đại học Y Hà nội,

chế tạo mẫu học cụ y tế

Số hóa các loại mẫu học vụ Y học...

Kết quả số hóa

scan 3d xương

scan 3d thận

scan 3d thận ng

Kết quả in 3d xương người và nội tạng

in 3d xương người

 

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn
Gọi ngay
Zalo