• Mr Hưng 0986 333 960 / Ms Trang 0945 593 298 / Tom +84 982 089 198
  • hung3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

HandyScan 700 scan 3d khuôn hút chân không

Dán điểm trước khi scan 3d khuôn,

Sửa dụng giấy dán điểm (Giấy dán điểm scan3d, markers for 3d scanning, Paper markers for 3d scanning) định vị chuẩn vùng quét 3d   

giấy dán điểm scan 3d

Quét 3D tốc độ cao, chính xác 0.02 mm khuôn hút chân không tủ lạnh với giá rẻ nhất, nhằm mục đích sửa khuôn 3D

quét 3d tủ lạnh

Video thao tác quét 3d khuôn với HandyScan700:

Kết quả scan 3d lòng khuôn hút chân không vỏ mặt trong cánh cửa tủ lạnh

kết quả scan 3d khuôn tủ lạnh

Kết quả thiết kế ngược khuôn

scan3d khuôn tủ lạnh

 

Các bài viết khác