• Mr Hưng 0986 333 960 / Ms Trang 0945 593 298 / Tom +84 982 089 198
  • hung3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Dịch vụ scan 3d lợn đất, scan 3d mẫu hoạt hình

3D MASTER chuyên dịch vụ scan 3d các loại mẫu lợn đất, scan 3d mẫu nhân vật hoạt hình, sửa thiết kế theo yêu cầu, xuất file 3D igs, Step, parasolid... để làm khuôn đúc,

Một số hỉnh ảnh sản phẩm scan 3D lợn đất, scan 3D nhân vật phim hoạt hình:

Thiết kế ngược mẫu lợn đất:

scan 3d lợn đất

Kiểm tra độ chính xác thiết kế ngược mẫu lợn đất sau scan 3d:

scan 3d lợn đất chính xác

Sửa thiết kế sau scan 3d theo yêu cầu: bỏ chữ, bỏ logo,...

scan 3d sử tk

Một số kết quả scan 3d lợn đất khác và scan 3d nhân vật phim hoạt hình làm khuôn nhựa:

Scan 3d mẫu đất nung, scan 3d khuôn đất nung:

quét 3d khuôn đất

 

scan 3d nét

scan 3d lợnđất 1

 

scan 3d phim hoạt hình

scan 3d minion

Các bài viết khác