• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Dịch vụ chế tạo lô thép, lô đồng hoa văn tinh xảo

Scan 3d và thiết kế hoa văn lô cán bằng Thép:

scan 3d chép mẫu 3d lô thép

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo lô thép:

công nghệ chế tạo quả lô thép

Gá phôi thép của quả lô lên máy phay CNC 4 trục:

gá lô thép lên CNC 4 trục

Chạy máy phay lô hoa văn thép:

Kết quả scan 3d lô thép, và chế tạo lô:

chế tạo trống đồng

đo 3d hoa văn lô

Một số hình ảnh scan 3d và chế tạo hoa văn lô đồng, lô thép, trống đồng:

hoa văn lô đồng

lô thép

 Chế tạo lô cán Hương:

 

Các bài viết khác