• 3dmaster 0982 089 198 |0986 333 960 | 0352999960 | 02432056116‬
  • 3dmaster cuong3dmaster@gmail.com

Dịch vụ chế tạo lô thép, lô đồng hoa văn tinh xảo

Scan 3d và thiết kế hoa văn lô cán bằng Thép:

scan 3d chép mẫu 3d lô thép

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo lô thép:

công nghệ chế tạo quả lô thép

Gá phôi thép của quả lô lên máy phay CNC 4 trục:

gá lô thép lên CNC 4 trục

Chạy máy phay lô hoa văn thép:

Kết quả scan 3d lô thép, và chế tạo lô:

chế tạo trống đồng

đo 3d hoa văn lô

Một số hình ảnh scan 3d và chế tạo hoa văn lô đồng, lô thép, trống đồng:

hoa văn lô đồng

lô thép

 Chế tạo lô cán Hương:

 

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn
Gọi ngay
Zalo