• Mr Hưng 0986 333 960 / Ms Trang 0945 593 298 / Tom +84 982 089 198
  • hung3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

3D body scanning, full body scanning and human body 3D scanners

Quét 3D cơ thể người là gì?

Quét 3D cơ thể là hành động chụp 3D cơ thể con người bằng máy quét cơ thể 3D.

Máy quét cơ thể 3D có thể chụp được  cơ thể người hoặc chỉ các bộ phận cụ thể để tạo mô hình 3D rất chi tiết trong vòng vài giây. Có thể xem được trên máy tính Với kết quả là mô hình 3D của cơ thể hoặc bộ phận đã được quét . Tùy thuộc vào ứng dụng và loại máy quét cơ thể 3D được sử dụng, mô hình 3D có thể có màu sắc và kết cấu khớp hoàn toàn với hình gốc, hoặc chỉ đơn giản là một file dạng lưới, một loại đám mây điểm tạo thành hình dạng của cơ thể. Tất cả các phép đo và chụp 3D được thực hiện bởi máy quét toàn thân sẽ cho độ chính xác tối ưu.

Chúng ta đang thực hiện cuộc cách mạng hóa máy quét 3D  cơ thể, đo lường và theo dõi tiến trình của cơ thể con người, trong nhiều lĩnh vực từ y tế đến thể dục thể thao hoặc giải trí. Những cải tiến gần đây trong công nghệ quét toàn bộ cơ thể 3D đang làm tăng khả năng ứng dụng thực tế hơn. Ban đầu được phát triển cho ngành công nghiệp may mặc, máy quét  cơ thể 3D đã cải thiện đáng kể khả năng đo chính xác và hình dung kích thước cơ thể, hình dạng và diện tích bề mặt da của một người. Những tiến bộ gần đây trong việc quét 3D cơ thể mở ra tiềm năng mới đặc biệt cho các ứng dụng y tế.

Lợi ích của việc quét cơ thể 3D là gì?

Quét 3D cơ thể  là công nghệ hoàn hảo để chụp 3D toàn bộ cơ thể con người hoặc các bộ phận cụ thể. Khi so sánh với công nghệ hình ảnh và đo lường cơ thể truyền thống, chức năng quét 3D cơ thể mang lại nhiều lợi ích hơn :

Không tiếp xúc với cơ thể: Chụp 3D cơ thể là một quá trình không hoàn toàn không tiếp xúc với cơ thể. Máy quét 3D không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với chủ đề. Nếu sử dụng máy quét 3D cầm tay, thiết bị được giữ ở một khoảng cách nào đó của người vận hành và di chuyển quanh vật thể. Trong trường hợp dùng phòng quét 3D, chủ thể đứng giữa phòng  để chụp 3D từ mọi góc độ bằng một số bộ cảm biến, gắn xung quanh phòng , tất cả đều không có tiếp xúc trực tiếp.

Nhanh: quét 3D một người bằng phòng quét 3D có thể mất ít hơn 10 giây. Khi sử dụng máy quét 3D cầm tay, quá trình này có thể mất vài phút và yêu cầu đối tượng đứng yên.

Chính xác: Máy quét 3D cơ thể là công cụ chính xác cao và thường có độ phân giải cao để tạo ra các mô hình 3D có độ phân giải cao. Nó có thể phát hiện những điều mắt người không thể nhìn thấy được, máy quét 3D có giá trị trong nhiều trường hợp khó.Tùy vào từng loại máy sẽ cho 1 kết quả khác nhau. Một số loại phòng quét 3D có khả năng chụp một vài người cùng một lúc với một mức độ tuyệt đẹp của các chi tiết, bao gồm cả màu sắc và kết cấu.

 Các ứng dụng hàng đầu của quét cơ thể 3D

Việc quét cơ thể 3D có thể có nhiều ứng dụng. Trong số đó, phổ biến nhất là:

 Mô hình tượng 3D: còn được gọi là ảnh 3D hoặc chân dung 3D, để tạo nên các bức tượng thu nhỏ từ con người thực thế bằng cách in 3D mô hình đã được quét bằng máy quét 3D toàn cơ thể,thông thường ta sử dụng phòng quét 3D.

Kiểm tra hình thể và cơ thể: Các máy quét cơ thể 3D được sử dụng trong thể thao để kiểm tra sự tiến bộ hình thể của một người thông qua các phép đo cơ thể khác nhau, các chỉ số hình dạng cơ thể.

Thời trang / Quần áo: ngành công nghiệp thời trang đang bắt đầu sử dụng máy quét cơ thể 3D để thu thập các số đo cơ thể chính xác để tạo ra trang phục tùy chỉnh và may mặc phù hợp. Trong bán lẻ, tính năng quét cơ thể 3D mở ra tiềm năng mới cho việc mua sắm trực tuyến và cửa hàng trực tuyến với sự xuất hiện của các phòng phù hợp: người mua sắm có thể sử dụng hình đại diện 3D của chính mình dựa trên phép đo cơ thể chính xác để thử quần áo mới một cách dễ dàng.

Trong y học: có rất nhiều ứng dụng quét cơ thể trong lĩnh vực y tế, từ giám sát hình dạng cơ thể để xác định các vấn đề tiềm ẩn để thu được mô hình 3D chi tiết cao về các bộ phận cơ thể như chân tay bị tàn tật để tạo ra một bộ phận giả giả tùy chỉnh. Tính năng quét cơ thể 3D cũng có thể giúp theo dõi việc đốt cháy được nhanh như thế nào bằng cách chụp 3D làn da bị tổn thương, xác định các mô bị cháy và đo diện tích để theo dõi sự tiến triển nhờ màu sắc và kết cấu quét 3D.

Sáng tạo hình ảnh: quét cơ thể 3D và quét khuôn mặt 3D có thể được sử dụng trong giải trí để tạo ra ảnh đại diện thực tế, ví dụ như trò chơi điện tử.

What is 3D body scanning?

3D body scanning is the action of capturing in 3D the human body using a 3D body scanner.

3D body scanners can capture a human body, or only specific parts, to generate a very detailed 3D model within a few seconds. The result is a 3D model, viewable on a computer, of the body or limb which was captured. Depending on the desired application and on the 3D body scanner used, the 3D model can have colors and textures to perfectly match the original, or simply be a mesh, a sort of cloud of dots forming the shape of the body.

All the measurements and 3D capture are made by the full body scanner for an optimal accuracy.

3D body scanners are revolutionizing the way we capture, measure and track evolutions of the human body, in various fields from medical to fitness or entertainment. Recent improvements in whole-body 3D scanning technologies are leading to a growing number of applications. Initially developed for the clothing industry, 3D body scanners are greatly improving our ability to accurately measure and visualize a person’s body size, shape, and skin-surface area. Recent advances in whole body scanning unlock new potential especially for healthcare applications.

What are the benefits of 3D body scanning?

3D body scanning is the perfect technology to capture in 3D a full human body or specific parts. When compared to traditional body imaging and measurements technologies, 3D body scanning offers many advantages:

  • Non-invasive: 3D body scanning is an entirely non invasive process. The 3D scanner never enters directly in contact with the subject. If using a handheld 3D scanner, the device is held at some distance by the operator and is moving around the subject. In the case of a 3D scanning booth, the subject simply stands in the middle of the booth to be captured in 3D from all angles by a number of sensors, rigged to the booth, all without direct physical contact.
  • Fast: scanning in 3D a person with a 3D scanning booth takes less than 10 seconds. When using a portable 3D scanner, the process can take several minuted and requires the subject to stand perfectly still.
  • Accurate: 3D body scanners are high precision tools and usually have a high resolution to produce highly detailed 3D models. They can detect things the human eye can’t, making such 3D scanners very valuable in many circumstances. The quality of the result depends of course on the type of body scanner used. Some 3D scanning booth are capable of capturing several persons at once with a stunning level of details, including colors and textures.

The top 3D body scanning applications

3D body scanning can have many applications. Among them, the most common are:

  • 3D figurines: also called 3D selfies or 3D portraits, these miniature statues of actual people are typically 3D printed from a 3D model obtained with a full body 3D scanner, usually a 3D scanning booth.
  • Fitness and body shape monitoring: 3D body scanners are used in fitness to track the progress of a person through various body measurements, body shapes metrics, posture analysis and more.
  • Fashion/Clothing: the Fashion industry is starting to use 3D body scanners to capture accurate body measurements in order to make custom and tailored apparel. In retail, 3D body scanning unlocks new potential for in-store and online shopping with the emergence of virtual fitting rooms: shoppers can use their own 3D avatar, based on accurate body measurements, to try on new clothes effortlessly.
  • Healthcare and medical: there are many applications of body scanning in medical fields, from monitoring body shape to identify potential issues to capturing highly detailed 3D models of body parts such as a disabled limbs to make a custom prosthetics for example. 3D body scanning can also help monitor how fast a burn is healing by capturing in 3D the damaged skin, identifying the burnt tissues and measuring the area to track progress, thanks to colors and textures 3D scanning.
  • Avatar creation: 3d body scanning and 3D face scanning can be used in entertainment to create realistic avatars, for video games for example.

Các bài viết khác