0986 333 960
Yêu cầu báo giá

PHÂN LOẠI CÔNG NGHỆ IN3D

PHÂN LOẠI CÔNG NGHỆ IN3D
PHÂN LOẠI CÔNG NGHỆ IN3D

IN 3D LÀ GÌ

IN 3D LÀ GÌ
The starting point for any 3D printing process is a 3D digital model, which can be created using a variety of 3D software programmes — in industry this is 3D CAD, for Makers and Consumers...

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN IN 3D

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN IN 3D
The earliest 3D printing technologies first became visible in the late 1980’s, at which time they were called Rapid Prototyping (RP) technologies. This is because the processes were...

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ IN 3D

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ IN 3D
Công nghệ in 3D – còn được hiểu là quá trình tạo mẫu nhanh – nó đã được quảng cáo trên internet rất nhiều. Một số người tin là sự thật....

ỨNG DỤNG TOPSOLID TRONG CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CNC 5 TRỤC

ỨNG DỤNG TOPSOLID TRONG CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CNC 5 TRỤC
Ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật – công nghệ, đặcbiệt là lĩnh vực điều khiển số và tin học đã cho phép các...

CÔNG NGHỆ SCAN 3D

CÔNG NGHỆ SCAN 3D
Thiết kế ngược là quy trình thiết kế lại mẫu- mô hình vật lý cho trước thông qua số hóa bề mặt mẫu bằng thiết bị đo tọa độ, và xây dựng...
Gọi ngay
Zalo