0986 333 960
Yêu cầu báo giá

MỘT SỐ DỰ ÁN NỔI BẬT VỀ SCAN 3D CỦA 3D MASTER- 1

MỘT SỐ DỰ ÁN NỔI BẬT VỀ SCAN 3D CỦA 3D MASTER

GiỚI THIỆU NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SCAN 3D& IN 3D

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D trong thiết kế và QC sản xuất các chi tiết cơ khí trong oto:

CUNG CẤP DỊCH VỤ QC, QA KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KHUÔN MẪU,

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu: 1h /mẫu

4- Thiết ngược xuất file 3D:  3h/ mẫu

SCAN 3D FPT

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D trong thiết kế và QC bề mặt, phân tích khí động học đầu toa tàu hỏa tại Ga Hà nội

CUNG CẤP DỊCH VỤ QC, QA KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KHUÔN MẪU,

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu: 1.2 ngày /mẫu

4- Thiết ngược xuất file 3D

 Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược chi tiết trong Xe tăng

Các bước thực hiện :

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 3h

3- Scan 3D mẫu: 0.5 ngày

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 3 ngày

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược và kiểm tra QC dây chuyền máy Tại Hải Phòng

Các bước thực hiện block động cơ:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1 ngày

3- Scan 3D mẫu: 3 ngày

4- Thiết ngược xuất file 3D: 5 ngày

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược chi tiết xe máy Honda và làm QC kiểm tra toàn diện khuôn Tại VC

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1 ngày

3- Scan 3D mẫu: 2 ngày/ 4 mẫu

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 5 ngày

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D trong kiểm tra độ chính xác sản xuất QC & đo 3D

CUNG CẤP DỊCH VỤ QC, QA KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KHUÔN MẪU,

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 10ph

3- Scan 3D mẫu: 5- 30ph

4- Xuất bảng đánh giá QC khuôn, QC zig, QC đồ gá: 5ph

QC khuôn

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D đo độ cong vênh QC gốm sứ

Kiểm tra cong vênh bề mặt sản phẩm, sai số mặt cắt, sai số điểm với giải pháp công nghệ SCAN3D từ công ty TNHH 3D MASTER

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D số hóa 3D thư viện mẫu bơm, mẫu chân vịt khổng lồ

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược, QC khung vỏ trong Oto Tại đề tài khoa học nghiên cứu biến dạng sau va chạm

Các bước thực hiện chi tiết vỏ thân:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu vỏ (thân): 1 ngày

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 2 ngày

Các bước thực hiện chi tiết khung:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu khung: 3 ngày

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 3 ngày

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D trong chép mẫu và đúc lư đồng

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 5ph

3- Scan 3D mẫu: 2h

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược chi tiết trong tàu thủy

Các bước thực hiện :

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu: 1 ngày

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 2 ngày

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược chi tiết trong Máy bay

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 4h

3- Scan 3D mẫu cánh: 1 ngày

Scan mẫu thân: 1.5 ngày

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 2 ngày/ mẫu

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược chi tiết trục CAM

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1ph

3- Scan 3D mẫu: 1h

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 2h

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược chi tiết khung xe máy, xe đạp điện

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu: 0.5 ngày/ mẫu khung

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 1 ngày

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D trong Y khoa Tại Bệnh viện VĐ

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1 ngày

3- Scan 3D mẫu: 5ph

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 1 ngày

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D thiết kế ngược chi tiết trong Oto

Các bước thực hiện scan 3d vành chổi xe oto quét rác Đk 1,2m:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu: 0.5 ngày

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 1 ngày

Các bước thực hiện block động cơ:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu: 0.5 ngày

4- Thiết kế ngược xuất file 3D: 2 ngày

Dự án: Ứng dụng công nghệ Scan3D trong chế tạo phù điêu Mandala

Tại Chùa Tây Thiên

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: tháo, làm sạch mẫu

2- Phân tích thiết kế mẫu: 1h

3- Scan 3D mẫu: 2h

4- Thiết ngược xuất file 3D: 1 ngày

5- Chế tạo mẫu: 3 ngày

Ứng dụng công nghệ Scan3D trong chế tác tiêu bản Rùa 300 tuổi Tại Viện Tiền Sử Đông Nam Á

Các bước thực hiện:

1- Chuẩn mẫu: làm sạch mẫu

2- Phân tích mẫu: 30ph

3- Scan 3D mẫu: 3.5h

4- CNC chế tác mẫu: 4 ngày

...

Đánh giá bài viết
Chọn đánh giá của bạn

Các bài viết khác

Gọi ngay
Zalo