• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Dịch vụ quét 3d và thiết kế ngược phên nhựa 500x500 mm

Quy trình thiết kế ngược sản phẩm Phên nhựa nhựa kích thước 500x500 mm như sau:

1/ phân tích sản phẩm với lưu ý là các vị trí lắp lẫn nhau, các vị trí là đường phân khuôn

2/ làm sạch mẫu và chọn quét 3d các vị trí chọn lọc với máy quét 3D Einscan Pro

3/ thiết kế ngược trên Geomagic Design X

4/ lắp ghép và kiểm tra va chạm trên Topsolid

5/ xuất file parasolid và gửi khách hàng

scan3d phên nhựa

Các bài viết khác