0986 333 960
Request Quote

Summary of sharp 3D scan results 1 large reliefs,

Summary of sharp 3D scan results 1 large reliefs,

Công ty TNHH 3D MASTER hiện đang là công ty duy nhất đã triển khai thành công việc scan 3D và xử lý file cho nhiều công trình phù điêu lớn từ vài trăm m2 đến vài nghìn m2 tại Việt Nam,

Sau đây là kết quả scan 3D của các công trình tiêu biểu như trên:

Article Reviews
Choose your rating

Other News

Call now
Zalo