0986 333 960
Request Quote

Scanning services scan people 3D samples, making statues

Scanning services scan people 3D samples, making statues

3D human body scanning service is a popular trend in the digital industry. With the ability to create accurate and realistic digital models of humans, 3D scanning technology offers a wide range of applications, from healthcare to the entertainment industry. Let's explore the 3D human body scanning service, the cost of 3D scanning, 3D scanning machines, and its various applications.

What is 3D Human Body Scanning Service? 

3D human body scanning service is a technology that utilizes sensor systems and 3D scanning techniques to create three-dimensional digital models of a human or parts of the body. This process allows for detailed information collection regarding the shape, size, and structure of the subject, resulting in a realistic digital replica.

3D human body scanning service at 3D Master

3D Scanning Technology and Applications 

3D Scanning in Medicine

In the field of medicine, 3D human body scanning technology is used to create digital models of the human body, improving accuracy in diagnostics and treatment.

3D Scanning in the Fashion Industry

In the fashion industry, 3D human body scanning is employed to create digital models of models, aiding in the design and production of clothing that fits customers' body shapes perfectly.

3D Scanning in Entertainment and Leisure

In the realm of entertainment and leisure, 3D human body scanning technology is utilized to create lifelike digital characters or artifacts for video games or virtual museums.

3D Scanning in the Gaming Industry

In the development of electronic games, 3D human body scanning technology helps create realistic 3D characters that resemble real people.

3D human body scanning service at 3D Master

3D Scanning in Architecture and Construction

3D scanning technology is also used in the architecture and construction industry to create digital models of architectural structures or construction sites.

3D Scanning in Education

3D human body scanning can be used in education to produce interactive learning materials or educational models.

These applications are just a small part of the many fields where 3D human body scanning technology can be applied. This technology plays a vital role in creating realistic digital models, benefiting various industries and sectors.

3D Scanning Cost at 3D Master

 

Service Type Price (VND) Notes
Full Body Scanning From 500,000 to 3,000,000  
Partial Body Scanning From 300,000 to 2,000,000  

To choose the right 3D human body scanning service, you should consider the scanning quality, pricing, customer reviews, and the reputation of the service provider. Make sure that the service you select meets your specific needs.

Website: https://3dmaster.com.vn/ 
Phone - Zalo - LINE - Telegram - WhatsApp - Viber - Kakaotalk: [Phone numbers]
Email: cuong3dmaster@gmail.com | hung3dmaster@gmail.com | tech3dmaster@gmail.com 

Here are some video demonstrations of the 3D human body scanning service for creating sculptures: 


 

Results after 3d person scan and fabricate wooden statue, plaster mold, copper mold ... 

scan 3d tạc tượng

Scan 3d service and make famous journalists:

 

 

Article Reviews
Choose your rating

5.0

9 reviews
 • Anh Hùng
  Cảm ơn anh em 3d đã hỗ trợ hoàn thành bức tượng chân dung của bố mình, rất chuyên nghiệp uy tín cảm ơn nhiều
 • Thảo
  bên mình có scan được những bộ phận như tay hoặc chân người không ạ
 • Nguyễn Nam Việt
  scan 3d công trình xây dựng thì mất bao nhiêu
 • lâm khánh
  có scan được gỗ không nhỉ. Mình cần scan một số hoa văn bằng gỗ
 • Hoàng Nhi
  scan 3d xong thì bên mình có nhận in 3d vật phẩm scan đó không ạ
 • Nguyễn Gia Vân
  Mình có tượng phật cỡ vừa muốn scan thì giá như nào nhỉ
 • Thái Khánh Nam
  Đã từng sử dụng dịch vụ bên này. Rất oke, được tư vấn kỹ càng, nhân viên kỹ thuật lại chăm chỉ nhiêt tình
 • Đúc Đồng
  xin giá dịch vụ scan 3d tại nhà nhé, mình ở Ý Yên Nam Định có hỗ trợ về tận nhà không?
 • Kiên
  cho xin giá dịch vụ, có quét tại nhà không ad?

Other News

Call now
Zalo