0986 333 960
Request Quote

Scan 3D works great reliefs of plaster and sponge to CNC stone,

Scan 3D works great reliefs of plaster and sponge to CNC stone,

Video Scan 3D phù điêu xốp

Video Scan 3D công trình điêu khắc thạch cao

 

Trong tháng 6/2019, Công Ty TNHH 3D MASTER đã triển khai thành công 1 lúc 2 công trình scan 3D rất lớn. 1 là scan 3D công trình phù điêu bằng thạch cao có diện tích xung quanh lên đến gần 1000 m2. 2 là Scan 3D công trình phù điêu bằng xốp có diện tích xung quanh lên đến gần 2000 m2.

Mỗi công trình đều có những yêu cầu đặc biệt và chúng tôi đều thực hiện với kết quả chuẩn xác, sắc nét với thời gian không đến 10 ngày để khách hàng có đủ dữ liệu làm CNC đá.

Sau đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế:

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Reviews
Choose your rating

Other News

Call now
Zalo