0986 333 960
Request Quote

Scan 3D sharp artifact of Co Loa - Dong Anh - Hanoi,

Công Ty TNHH 3D MASTER triển khai thành công việc số hóa 3D cặp rồng đá và bộ cửa võng gỗ niên đại cổ nhằm tạo vector để phục dựng tại Thành Cổ Loa:

Video scan 3D cửa võng gỗ

 

 

Video scan 3D cặp rồng đá cổ

Article Reviews
Choose your rating
Call now
Zalo