• 0986333960/+84982089198/0945593298
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Dịch vụ Quét 3d tượng

Dịch vụ Quét 3d mẫu tượng nữ thần bằng máy EinScanPro và đục CNC bằng phần mềm Topsolid hoặc in 3D bằng máy Zortrax M200; Quét mẫu 3D tượng phật quan âm cỡ lớn;
Xem thêm...

Dịch vụ Scan 3d khuôn nhôm

Dịch vụ quét mẫu 3D chi tiết dạng tấm nhôm hoa văn trong công ghệ khuôn đùn nhôm; Thời gian quét 3D: 5ph/ biên dạng; quét mẫu 3D chày cối đột nhôm thiết kế ngược và tối ưu khuôn đột dập trên khung nhôm cửa; Thời gian quét 3D: 10 ph/ bộ
Xem thêm...

Dịch vụ Scan 3d so sánh sai số

Dịch vụ scan3D, dựng 3D trục cán bi xuất file IGS; xuất bảng so sánh mẫu; Thời gian quét: <2h Inspection-Report-bảng-đánh-giá-sai-số-gia-công-chi-tiết-nhôm-bằng-phương-pháp-Scan3D-quét-mẫu-3D Thời gian: 2h; Inspection-Report-bảng-đánh-giá-sai-số-gia-công-chi-tiết-thép-bằng-phương-pháp-Scan3D-quét-mẫu-3D
Xem thêm...

Dịch vụ Quét 3D chi tiết nhựa

Quét 3D chi tiết mặt lạ phòng chống độc, tách khuôn đúc; Thời gian: > 16h; quét 3D& xuất file IGS đảm bảo thoát khuôn cho sản phẩm mắc áo; Thời gian: 8h; Scan3D mũ bảo hiểm xuất file IGS; Thời gian: 1h
Xem thêm...

Dịch vụ Scan 3d khung vỏ oto

Scan3D& thiết kế 3D sản phẩm đảm bảo công nghệ làm khuôn dập và đồ gá hàn; Thời gian quét: 8-10h/ SP Scan 3D chi tiết dạng tấm Mui oto tải trong điều kiện ánh sáng yếu Quét mẫu 3D lốp Ô tô bằng máy EinScan pro
Xem thêm...