• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Ứng dụng in3d Zortrax tại Việt Nam

Zortrax m200. In 3d tay nắm robot

Zortrax m200 in 3d cánh tuabin trong bộ động cơ

Zortrax m200 3d printer, Zortrax m200 in 3d mô hình nghiên cứu vỏ hộp động cơ phản lực

Zortrax M200_ 3d printer: in 3D bulong

Zortrax M200 at 3d master co.,ltd in Viet nam

In 3d cánh tay giả giúp người khuyết tật việt nam

Dịch vụ in 3d chi tiết máy đẹp chính xác với máy in 3d Zortrax M200

In 3d cánh tay robot với máy in 3d Zortrax M200

Máy in 3d Zortrax M200 in bánh răng

 

Các bài viết khác