• Mr Hưng 0986 333 960 / Ms Trang 0945 593 298 / Tom +84 982 089 198
  • hung3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

IN 3D LÀ GÌ

The starting point for any 3D printing process is a 3D digital model, which can be created using a variety of 3D software programmes — in industry this is 3D CAD, for Makers and Consumers there are simpler, more accessible programmes available — or scanned with a 3D scanner. The model is then ‘sliced’ into layers, thereby converting the design into a file readable by the 3D printer. The material...
Xem thêm...

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN IN 3D

The earliest 3D printing technologies first became visible in the late 1980’s, at which time they were called Rapid Prototyping (RP) technologies. This is because the processes were originally conceived as a fast and more cost-effective method for creating prototypes for product development within industry. As an interesting aside, the very first patent application for RP technology was filed by...
Xem thêm...

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ IN 3D

Công nghệ in 3D – còn được hiểu là quá trình tạo mẫu nhanh – nó đã được quảng cáo trên internet rất nhiều. Một số người tin là sự thật. Nhiều người khác cho rằng đây là một sản phẩm quảng bá hơi cường điệu, không có thật tồn tại xung quanh lĩnh vực công nghệ thú vị này. Bởi thế In 3D thực chất là gì...
Xem thêm...

ỨNG DỤNG TOPSOLID TRONG CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CNC 5 TRỤC

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật – công nghệ, đặcbiệt là lĩnh vực điều khiển số và tin học đã cho phép các nhà chế tạo máy ứng dụng vào máy cắt kim loại các hệ thống điều khiển ngày càng tin cậy hơn,với tốc độ xử lý nhanh và giá thành hạ hơn. Máy điều khiển số nói chung...
Xem thêm...