• 0986333960/+84982089198/0945593298
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Công nghệ in 3d kim loại Đức

Direct Metal Laser Sintering from CONCEPT LASER Direct Metal Laser Sintering (DMLS) uses a precise, high-wattage laser to micro-weld powdered metals and alloys to form fully functional metal components from your CAD data. DMLS eliminates time-consuming tooling, and creates complex geometries not possible with other metal manufacturing processes. Made from materials like Inconel, Aluminum, Stainless...
Xem thêm...

Số hóa bảo tàng - xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ

Các bảo tàng ngày càng trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn với công chúng, để có được kết quả này, các bảo tàng trên thế giới và Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể để thích ứng với xu thế phát triển chung, nhất là trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và phổ biến như hiện nay.
Xem thêm...