• 0986333960/+84982089198/0945593298
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Thiết kế chế tạo chân giả điều khiển bằng suy nghĩ,

Một số hình ảnh sản phẩm chân giả điều khiển bằng cơ bắp:

chân giả điều khiển bằng cơ bắp tại Việt nam

sensor cơ bắp

Nguyên lý chế tạo chân giả điều khiển bằng sensor cơ bắp:

HIỆN TẠI CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHÂN GIẢ, TAY GIẢ... ĐIỀU KHIỂN BỞI SUY NGHĨ ỨNG ỤNG SENSOR CƠ BẮP DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM VÀ NGÀNH ROBOT, NGHIÊN CỨU KHÔNG GIAN THỰC TẾ ẢO 3D...

khuôn chân tay giả

Scan 3d chân làm khuôn

Các bài viết khác