• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

3D MASTER chuyên cung cấp Giấy dán điểm scan3d, markers for 3d scanning, Paper markers for 3d scanning, hộp xịt scan3d, bột xịt scan3d, bột phủ scan3d, ... và các gói phụ kiện toàn diện trong công nghệ scan3d để khách hàng giải quyết triệt để được bài toán công nghệ.