• 0986333960/+84982089198/0945593298
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Phần mềm xử lý đám mây điểm Geomagic

  • Mã sản phẩm: 3DSW-1

Geomagic Design X là giải pháp phần mềm xử lý đám mây điểm cao cấp của hãng 3D System.

Giá: Liên hệ
5/5 (1 vote)

Mô tả sản phẩm

Phần mềm Geomagic Design X:

Các ưu điểm vượt trội của phần mềm Geomagic Design X :

– Geomagic Design X là phần mềm kỹ thuật thiết kế ngược trong  ngành công nghiệp với  giải pháp toàn diện nhất. Kết hợp lịch sử  làm việc dựa trên CAD 3D quét xử lý dữ liệu, do đó bạn có thể tạo ra dựa trên tính năng, các mô hình rắn có thể chỉnh sửa tương thích với các phần mềm CAD hiện tại của bạn.

 – Hỗ trợ môi trường CAD.

Thiết kế liền mạch thêm chức năng quét 3D vào quá trình thiết kế thường xuyên của người thiết kế , do đó người thiết kế  có thể làm việc kết hợp với phần mềm CAD và làm việc nhanh hơn.

– Geomagic Design X  tạo ra sản phẩm  khi không có bản vẽ thiết kế gốc mà việc  tái tạo sửa chữa các bộ phận đòi hỏi hoàn toàn phụ thuộc vào người thiết kế . sáng tạo thành phần tích hợp hoàn hảo với các sản phẩm hiện có. Geomagic Design X  tái tạo hình học phức tạp mà không thể đo bằng cách nào khác.

– Giảm chi phí

Tái sử dụng các thiết kế hiện tại mà không cần phải tự cập nhật bản vẽ cũ

hoặc bằng phương pháp đo và xây dựng lại một mô hình trong CAD. giảm chi phí liên quan với các thành phần thiết kế khác

– Phần mềm Geomagic Design X  là  con đường nhanh nhất từ quá trình quét sản phẩm mẫu  3D đến mô hình CAD

– Thiết kế mạnh mẽ và linh hoạt

Geomagic Design X là mục đích xây dựng để chuyển đổi dữ liệu quét 3D với tính năng cao  dựa trên mô hình CAD. Nó không những kết hợp với  các  phần mềm khác mà còn có thể kết hợp các vật mẫu, mô hình hóa bề mặt tiên tiến, và xử lý đám mây điểm,bạn có thể quét hầu hết  bất cứ điều gì và tạo ra bản vẽ  thiết kế  để đưa vào sản xuất.

Bộ công cụ mở rộng của Geomagic Design X kết hợp với công cụ CAD, trong  lĩnh vực công nghiệp các công cụ xử lý quét, và tất cả các  Repower bạn cần để đưa vào các dự án khó khăn nhất. Nó xử lý hàng tỷ điểm quét và có một loạt đầy đủ các tính năng các vấn đề dữ liệu, cho phép bạn bỏ qua  quá trình dọn dẹp điểm nhiễu  và tạo mô hình CAD ngay lập tức.

  • Làm việc giống  như một phần mềm CAD

Geomagic Design X là dễ dàng để tìm hiểu và sử dụng. Trong thực tế, nếu bạn có thể thiết kế trong CAD, bạn có thể bắt đầu sử dụng Geomagic Design X ngay. Nó sử dụng quen thuộc công cụ dựa trên mô hình lịch sử được thấy trong tất cả các sản phẩm phần mềm CAD lớn khác nhau , cùng với tính năng khai thác tự động từ dữ liệu quét.