• 3dmaster 0986 333 960 |0982 089 198 | 0352999960 | 02432056116‬
  • 3dmaster cuong3dmaster@gmail.com

3D SCANNER EXTERNAL BATTERY

Pin dự phòng cho máy scan 3D

POWER SUPPLY 24V

Nguồn điện máy scan 3d

USB 3.0 CABLE

Dây kết nối máy scan 3D và máy tính
Gọi ngay
Zalo