• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

CUNG CẤP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÁY SCAN 3D, MÁY IN 3D,...

Creaform MetraScan Black,

Liên hệ
Chi tiết

Creaform Go!SCAN SPARK,

Liên hệ
Chi tiết

Creaform HandySCAN BLACK,

Liên hệ
Chi tiết

Creaform HANDYPROBE,

Liên hệ
Chi tiết

Máy cắt Laser STJ1390

< 18000 $
Chi tiết

Máy cắt CNC STM 1325 R3

< 22000 $
Chi tiết