• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Dịch vụ Scan 3D và thiết kế ngược vỏ kính

Mẫu vỏ kính mỏng và lớn như kính máy bay, kính oto, kính công nghiệp các loại...cần được làm sạch và phủ bột chuyên dụng (bột scan 3d) để tạo được sự phản xạ tốt tới mắt nhận số hóa của máy scan 3d:

scan 3d kính

Kết quả scan vỏ kính là đám mấy điểm được đa giác hóa tự động chính xác bằng phần mềm theo máy scan 3d cho kết quả tiền xử lý thiết kế ngược hoàn hảo:

lưới đa giác scan 3d

Kết quả thiết kế ngược:

thiết kế ngược mẫu kính

 

Các bài viết khác