• 0986333960/+84982089198/02432056116
  • cuong3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

ỨNG DỤNG TOPSOLID TRONG CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CNC 5 TRỤC

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật – công nghệ, đặcbiệt là lĩnh vực điều khiển số và tin học đã cho phép các nhà chế tạo máy ứng dụng vào máy cắt kim loại các hệ thống điều khiển ngày càng tin cậy hơn,với tốc độ xử lý nhanh và giá thành hạ hơn. Máy điều khiển số nói chung...
Xem thêm...

CÔNG NGHỆ SCAN 3D

Thiết kế ngược là quy trình thiết kế lại mẫu- mô hình vật lý cho trước thông qua số hóa bề mặt mẫu bằng thiết bị đo tọa độ, và xây dựng mô hình thiết kế từ dữ liệu số hóa.
Xem thêm...