• Mr Hưng 0986 333 960 / Ms Trang 0945 593 298 / Tom +84 982 089 198
  • hung3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 24/7

Dịch vụ gia công phay CNC 4, 5 trục, tiện CNC có trục C

lập trình phay trục CAM trên máy tiện trục C với TOPSOLID lập trình phay 4 trục đồng thời với Topsolid7 Phay rãnh xoắn trên máy CNC 5 trục (XYZBC) Phay lõi khuôn dập 1500mm trên phay CNC 3 trục, hề điều khiển Fanuc gia công bộ truyền trục vít xoắn trong máy khoan hầm mỏ lập trình Topsolid phay trục vít xoắn
Xem thêm...