• Hotline: +84982089198/ +84986333960
  • tech3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30
Dịch vụ Quét 3d tượng

Dịch vụ Quét 3d tượng

Dịch vụ Quét 3d mẫu tượng nữ thần bằng máy EinScanPro và đục CNC bằng phần mềm Topsolid hoặc in 3D bằng máy Zortrax M200; Quét mẫu 3D tượng phật quan âm cỡ l...
Xem tiếp >>
Dịch vụ Scan 3d khuôn nhôm

Dịch vụ Scan 3d khuôn nhôm

Dịch vụ quét mẫu 3D chi tiết dạng tấm nhôm hoa văn trong công ghệ khuôn đùn nhôm; Thời gian quét 3D: 5ph/ biên dạng; quét mẫu 3D chày cối đột nhôm thiết kế ngược...
Xem tiếp >>
Dịch vụ Scan 3d so sánh sai số

Dịch vụ Scan 3d so sánh sai số

Dịch vụ scan3D, dựng 3D trục cán bi xuất file IGS; xuất bảng so sánh mẫu; Thời gian quét: <2h Inspection-Report-bảng-đánh-giá-sai-số-gia-công-chi-tiết-nhôm-bằng-phương-pháp-Scan3D-quét-mẫu-3D...
Xem tiếp >>
Dịch vụ Quét 3D chi tiết nhựa

Dịch vụ Quét 3D chi tiết nhựa

Quét 3D chi tiết mặt lạ phòng chống độc, tách khuôn đúc; Thời gian: > 16h; quét 3D& xuất file IGS đảm bảo thoát khuôn cho sản phẩm mắc áo; Thời gian: 8h; Scan3D mũ...
Xem tiếp >>