• Hotline: +84982089198/ +84986333960
  • tech3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30

Giấy dán điểm scan3d, Paper markers for 3d scanning

  • Mã sản phẩm: markers

3D MASTER chuyên cung cấp Giấy dán điểm scan3d, markers for 3d scanning, Paper markers for 3d scanning, hộp xịt scan3d, bột xịt scan3d, bột phủ scan3d, ... và các gói phụ kiện toàn diện trong công nghệ scan3d để khách hàng giải quyết triệt để được bài toán công nghệ.

Giá: < 1 $

Giấy dán điểm scan3d, markers for 3d scanning, Paper markers for 3d scanning

Giấy dán điểm scan3d, markers for 3d scanning, Paper markers for 3d scanning

Giấy dán điểm scan3d, markers for 3d scanning, Paper markers for 3d scanning

giấy dán điểm scan3d

Giấy dán điểm scan3d, markers for 3d scanning, Paper markers for 3d scanning