• Hotline: +84982089198/ +84986333960
  • tech3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30
IN 3D LÀ GÌ

IN 3D LÀ GÌ

The starting point for any 3D printing process is a 3D digital model, which can be created using a variety of 3D software programmes — in industry this is 3D CAD, for Makers and Consumers there are simpler,...
Xem tiếp >>
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN IN 3D

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN IN 3D

The earliest 3D printing technologies first became visible in the late 1980’s, at which time they were called Rapid Prototyping (RP) technologies. This is because the processes were originally conceived...
Xem tiếp >>
CÔNG NGHỆ SCAN 3D

CÔNG NGHỆ SCAN 3D

Thiết kế ngược là quy trình thiết kế lại mẫu- mô hình vật lý cho trước thông qua số hóa bề mặt mẫu bằng thiết bị đo tọa độ, và xây dựng mô hình thiết...
Xem tiếp >>