• Hotline: +84982089198/ +84986333960
  • tech3dmaster@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30

Chính xác

Chính xác
Bạn đang ở thời đại mà công nghệ đã thay đổi thế giới một cách kinh ngạc.

Bây giờ, công nghệ có thể số hóa rồi 3D hóa bất cứ đối tượng gì xung quanh chúng ta với các thiết bị là máy quét 3D, máy in 3D cùng giải pháp phần mềm đồng bộ tiên tiến. Độ chính xác và tính xác thực là những điểm quan trọng trong quá trình đó. 3D MASTER tư vấn các giải pháp phần mềm cao cấp, thiết bị đảm bảo độ chính xác cao và chất lượng tốt cho bạn. Giới hạn dung sai là +/- 0,01 mm hoặc cao hơn nữa. 3D MASTER quan tâm ngay từ việc bảo mật thông tin rồi thiết kế để cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho bạn. Bạn có thể an tâm giao ý tưởng của bạn để chúng tôi cùng thực hiện. Chúng tôi nhận thức được nhiệm vụ làm thế nào để bạn hài lòng nhất.

Cơ sở kỹ thuật công nghệ
Việc nghiên cứu tài liệu kỹ thuật trong quá trình làm việc thực sự rất cần thiết. 3D MASTER đưa ra các bước cơ bản để đạt được sự hoàn hảo trong chế tạo chi tiết kỹ thuật như sau:

  • Phân tích và nghiên cứu sản phẩm
  • Thiết kế sơ bộ
  • Tạo mẫu nhanh và đánh giá
  • Thiết kế sản phẩm hoàn hảo 

Độ chính xác của thiết kế được thể hiện trong sản phẩm 3D. Máy quét 3D cùng máy in 3D sẽ giúp bạn theo dõi và lập ra bộ hồ sơ kỹ thuật sản phẩm hoàn hảo.

Độ chính xác của Scan3D và in 3D

Bài viết khác